Jaki będzie Uniwersytet w przyszłości?

Głównym celem przyświecającym władzom Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie są działania zmierzające do budowy silnego i konkurencyjnego ośrodka naukowo-badawczego, który będzie liczył się na akademickiej mapie Polski. Rozpoczęty proces wzmacniania, rozwoju i rozbudowy ma w zamyśle umożliwić przekształcenie w uniwersytet, który będzie szczycił się pełnymi prawami akademickimi. W realizacji tego celu ma pomóc ustawiczne podnoszenie jakości kształcenia oraz wzbogacanie oferty studiów poprzez uruchamianie nowych kierunków, takich jak np. psychologia. Istotnym elementem jest realizacja badań naukowych, których finansowanie pochodzi ze środków ministerialnych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki oraz kasy Unii Europejskiej. Ustawicznie wzrastająca liczba projektów procentuje m.in. zwiększoną ilością publikacji w liczących się i wysoko punktowanych czasopismach naukowych. W przyszłości ma to stanowić dla akademików jeden z argumentów na drodze ku uzyskaniu kolejnych praw do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach Uczelni. Wpływa także na proces ewaluacji, którego zadaniem jest kategoryzacja dyscyplin naukowych prowadzonych przez uczelnię.

Ważnym działaniem są rozpoczęte starania o uzyskanie praw doktoryzowania w zakresie nauk o zdrowiu. Uzyskanie ich nie tylko jest potwierdzeniem zaawansowania Uczelni w prowadzenie badań na polu nauk o zdrowiu, ale otwiera również drogę do starań o uruchomienie kierunku lekarskiego.

Istotnym ważnym zadaniem jest komercjalizacja wyników badań. Proces ten ma być źródłem korzyści, takich jak prestiż, możliwość szczycenia się własnymi technologiami, zdobycie nowych partnerów w kraju i za granicą. Akademicy liczą również na zyski w postaci środków, które będzie można przeznaczyć na dalszy rozwój i rozbudowę uczelnianego potencjału.

Prowadzone od kilku lat działania zmierzają ku modernizacji i rozbudowie bazy lokalowej Uniwersytetu. Obok nowoczesnych laboratoriów i sal dydaktycznych wyposażonych w najnowszą aparaturę planowane są inwestycje związane z budową nowych obiektów. Jeden z nich ma stać się zapleczem dla przygotowywanego do otwarcia kierunku lekarskiego.