Jednym z pierwszych wydarzeń Jubileuszu 50-lecia Uczelni był konkurs na projekt graficzny logo 50-lecia Uczelni. Konkurs miał charakter otwarty i ogólnopolski.

W ramach konkursu złożono 49 prace, z czego 47 spełniało wszystkie wymogi formalne i zostało przekazanych do dalszej oceny.

Jury w składzie:

  • prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska – Rektor
  • dr hab. Grażyna Rygał, prof. UJD – Prorektor ds. Studenckich
  • dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  • dr hab. Inż. Zygmunt Bąk, prof. UJD – Prorektor ds. Rozwoju
  • dr hab. Katarzyna Winczek, prof. UJD – Dziekan Wydziału Sztuki
  • prof. dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak
  • dr hab. Agnieszka Półrola, prof. UJD
  • mgr Żaneta Wojtala

wyłoniło zwycięską pracę na podstawie kryteriów wyszczególnionych w regulaminie Konkursu. Autorką zwycięskiej pracy została Pani Anny Radzikowska – Studio Dedal w Warszawie.

Zwycięski projekt znajduje się tutaj