Słowo rektora

Słowo rektora

Fanfara UJD

Fanfara UJD

50. Inauguracja Roku Akademickiego

50. Inauguracja Roku Akademickiego

Konkurs na projekt logo 50-lecia Uczelni

Konkurs na projekt logo 50-lecia Uczelni