Szanowni Państwo, za nami pół wieku istnienia naszej Uczelni na akademickiej mapie Polski. Jubileusz jest doskonałym sposobem na przypomnienie narodzin naszej Alma Mater, jej rozwoju, sukcesów oraz licznych przeobrażeń, które spowodowane były zmianami zachodzącymi w Polsce, Europie i na świecie. To również próba pokazania drogi, którą pokonali pracownicy Uczelni, zaczynając od starań o utworzenie Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie aż do powstania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Już na początku lat 70. XX wieku starali się o powołanie w Częstochowie pierwszej uczelni humanistycznej, następnie o jej rozwój i utrzymanie w trudnych początkach lat 80. W kolejnych latach dbali o tworzenie nowych kierunków, określanie pól badawczych, rozbudowę bazy lokalowej czy sprowadzenie specjalistycznej aparatury. Im zawdzięczamy nie tylko przeżywany przez nas Jubileusz, ale także szereg sukcesów, w tym najważniejsze: wykształcenie i wychowanie wielu tysięcy wspaniałych ludzi, którzy dzisiaj decydują nie tylko o sile regionu częstochowskiego, ale pracują również na rzecz społeczeństwa w całej Polsce.

Prawem Jubileuszu jest również wytyczanie celów na przyszłość. Korzystając z tego, chciałabym choć pokrótce odpowiedzieć na często zadawane pytania: jaki będzie nasz Uniwersytet za dziesięć lub dwadzieścia lat? Zachowując optymizm, śmiem przypuszczać, że już teraz stworzyliśmy solidne podstawy, by ze spokojem myśleć o tym, co przed nami. Upoważnia mnie do tego przekonanie o możliwościach kadry pracowników, studentów, doktorantów, partnerów i przyjaciół Uniwersytetu – wszyscy razem stanowimy wartość i siłę gwarantującą realizację najwyższych celów.

Liczę, że każda osoba zainteresowana naszą społecznością uzyska nie tylko rzetelną wiedzę o trudach i poświęceniu pionierów powstania Uniwersytetu w Częstochowie, ale także o drodze, którą zamierzamy pokonać w nadchodzących dekadach w służbie człowiekowi i nauce.

Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska
Rektor Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza
w Częstochowie