Honorowy Komitet obchodów 50-lecia Uniwersytetu  Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

 

 • prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, Rektor UJD
  przewodnicząca
 • dr hab. Joanna Warońska, prof. UJD
  prorektor ds. studenckich
 • dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD
  prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
 • dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. UJD
   prorektor ds. rozwoju
 • dr Przemysław Sznurkowski, prof. UJD
  p.o dziekan Wydziału Humanistycznego
 • dr inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD 
  p.o. dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • dr Ewelina Żelasko-Makowska, prof. UJD
  p.o. dziekan Wydziału Prawa i Ekonomii
 • dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD
  dziekan Wydziału Nauk Społecznych
 • dr hab. Katarzyna Winczek, prof. UJD
  dziekan Wydziału Sztuki
 • prof. dr hab. Wiesław Pilis
  dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • mgr inż. Maria Róg
  kanclerz
 • mgr Joanna Parkitna 
  kwestor
 • mgr Magdalena Okwiet
  kierownik Biura Promocji

 Komitet organizacyjny :

 • dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. UJD
  przewodniczący
 • dr hab. Katarzyna Janus, prof. UJD
  koordynator Wydziału Humanistycznego
 • dr hab. Izabela Krasiejko, prof. UJD
  koordynator Wydziału Nauk Społecznych
 • dr Bartosz Wanot
  koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • dr hab. Marek Mielczarek, prof. UJD
  koordynator Wydziału Sztuki
 • dr hab. Anna Migalska-Zalas, prof. UJD
  koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • mgr Paweł Szecówka
  koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii
 • mgr Magdalena Okwiet
  koordynator ds. promocji
 • mgr Beata Szydłowska
  koordynator ds. finansowych
 • mgr Joanna Będuch
  koordynator ds. organizacyjnych
 • mgr Paulina Piasecka
  koordynator ds. wydawnictw poświęconych obchodom
 • mgr Marek Makowski
  rzecznik prasowy
 • mgr Anna Majewska
  kierownik Działu Administracji i Gospodarki Nieruchomościami
 • p. Damian Banasiak
  przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego