„Res Academicae” – kiedyś i dzisiaj

Biuletyn Informacyjny Res Academicae Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie to periodyk ukazujący różne oblicza Uczelni: sukcesy, ludzi z nią związanych, kierunki rozwoju, słowem – obraz życia codziennego… Jest wydawany za zgodą i we współpracy z Rektorem UJD, choć opinii autorów zawartych w tekstach nie należy identyfikować ze stanowiskiem władz Uniwersytetu ani poglądami redakcji. Oficjalnie ukazuje się od 1992 roku, ale jego historia jest znacznie dłuższa. Od początku istnienia ukazało się ponad 150 numerów pisma, które jest kolportowane wśród czytelników bezpłatnie.

Pomysłodawcą założenia Biuletynu był – nieżyjący już – Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie prof. Edward Polanowski (pełnił kadencje w latach 1984–1990). Pierwsze numery zredagowała Jadwiga Walotek, a następne Stanisław Andrzej Kulej. Niestety, nie zachowały się one w zbiorach. W 1992 roku funkcję redaktora naczelnego Biuletynu przejęła mgr Anna Pietrzyk. Znaczny rozwój pisma nastąpił w okresie zarządu prof. Ryszarda Szweda (kadencje w latach 1996–2002). Nazwę pisma „Res Academicae” zaproponował dr Robert Szwed, a kształt charakterystycznej winiety – Stanisław Andrzej Kulej. Ustalono również, że stałym motywem na okładkach Biuletynu będą prace studentów kierunku plastycznego. Współpracownikami i zarazem autorami okładek byli ponadto prof. Ryszard Osadczy i prof. Zdzisław Żmudziński. W kwietniu 2004 roku osoby związane z Biuletynem świętowały wydanie setnego numeru „Resa Academicae”. W 2007 roku funkcję redaktora naczelnego przejął mgr Marek Makowski. Przygotowaniem koncepcji graficznej pisma oraz jego składem zajęła się dr Adrianna Sarnat-Ciastko. Choć z różną częstotliwością, pismo ukazuje się nieprzerwanie do dnia obecnego. Przez lata na jego łamach przewinęło się znaczące grono autorów różnorodnych tekstów, fotografii i rycin. Duże wsparcie na etapach powstawania okazują redakcji liczni czytelnicy, sympatycy i przyjaciele. Bogactwo formy i treści sprawia, że można z całą pewnością stwierdzić, że „Biuletyn Informacyjny Res Academicae” – oprócz informacyjnej – pełni rolę niepowtarzalnego archiwum dokumentującego dokonania i oddziaływanie Uczelni w regionie oraz na akademickiej mapie Polski.

Kontakt do Redakcji:

Biuletyn Informacyjny „Res Academicae”
e-mail: m.makowski@ujd.edu.pl

Res Academicae 2/2008

Res Academicae 3/2008

Res Academicae 1/2009

Res Academicae 1/2010

Res Academicae 2/2010

Res Academicae 1/2011

Res Academicae 1/2012

Res Academicae 2/2012

Res Academicae 3/2012

Res Academicae 1/2013

Res Academicae 2/2013

Res Academicae 3/2013

Res Academicae 1/2014

Res Academicae 2/2014

Res Academicae 3/2014

Res Academicae 1/2015

Res Academicae 2/2015

Res Academicae 3/2015

Res Academicae 1/2016

Res Academicae 2/2016

Res Academicae 3/2016

Res Academicae 1/2017

Res Academicae 1/2018

Res Academicae 1/2019