Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego

im. Jana Długosza w Częstochowie

1971-2021

doc. dr Konstanty Zajda

Organizator
Wyższej Szkoły Nauczycielskiej
w Częstochowie

(1971)

doc. dr Marian Jakubowski

Rektor Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie (1971-1974)

i Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Częstochowie (1974-1977)

 

prof. dr hab. Janusz Sztumski

Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej

w Częstochowie (1977-1980)

prof. dr hab. Ryszard Brzezin

Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (1980-1984)

prof. dr hab. Edward Polanowski

Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej

w Częstochowie

I kadencja (1984-1987)

II kadencja (1987-1990)

prof. dr hab. Józef Świątek

Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej

w Częstochowie

I kadencja (1990-1993)

II kadencja (1993-1996)

prof. dr hab. Ryszard Szwed

Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej

w Częstochowie

I kadencja (1996-1999)

II kadencja (1999-2002)

 

prof. dr hab. Janusz Berdowski

Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej

w Częstochowie
i Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie

I kadencja (2002-2005)

II kadencja (2005-2008)

 

dr hab. inż. Zygmunt Bąk,
prof. AJD

Rektor Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie

I kadencja (2008-2012)

II kadencja (2012-2016)

 

prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

Rektor Akademii im. Jana Długosza

w Częstochowie
i Uniwersytetu Humanistyczno

-Przyrodniczego im. Jana Długosza

w Częstochowie

I kadencja (2016-2020)

II kadencja (2020 – aktualnie)